Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web oxbet-casino.top. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện mà chúng tôi quy định dưới đây.

Truy cập và sử dụng trang web này chỉ được phép cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Mọi hành vi vi phạm các quyền lợi sở hữu trí tuệ hoặc các hành vi không tuân thủ quy định của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

Lưu ý quyền sở hữu trí tuệ

Trang web oxbet-casino.top và tất cả nội dung được công bố trên trang này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, logo, biểu tượng, mã nguồn và video, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ liên quan. Mọi vi phạm sẽ bị xem là vi phạm bản quyền và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

Người dùng không được sao chép, tái bản, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ tương ứng.

Thay đổi và chấm dứt quyền truy cập

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào trang web oxbet-casino.top mà không cần thông báo trước. Đồng thời, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hay chấm dứt quyền truy cập này.

  • Chúng tôi không bảo đảm tính liên tục và không gián đoạn trong việc cung cấp trang web này. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc bất kỳ lỗi nào khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại phát sinh cho người dùng.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web oxbet-casino.top có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này. Việc sử dụng các liên kết này hoàn toàn là sự chịu risk của người dùng.

  • Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin có sẵn trên các trang web bên thứ ba mà chúng tôi liên kết đến.