Chính sách cookie

Cookies là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Chúng có thể lưu trữ các thông tin như cài đặt ngôn ngữ, thông tin đăng nhập, lịch sử tìm kiếm và các hoạt động trực tuyến khác của bạn.

Cookies có thể được thiết lập trực tiếp từ trang web mà bạn đang truy cập (cookies trực tiếp) hoặc từ những trang web khác mà trang web đó sử dụng (cookies của bên thứ ba).

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Trên trang web oxbet-casino.top, chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động một cách chính xác. Chúng bao gồm các cookie đăng nhập, giỏ hàng, và cài đặt ngôn ngữ. Bạn không thể tắt bỏ chúng vì nếu làm như vậy, một số phần của trang web sẽ không hoạt động đúng.
  • Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng các cookie chức năng để cải thiện trải nghiệm người dùng, ví dụ như tự động hoàn thiện tìm kiếm, gợi ý sản phẩm và phân loại nội dung. Những cookie này không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và có thể được tắt bất kỳ lúc nào.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng các cookie quảng cáo để tùy chỉnh quảng cáo cho bạn dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Chúng cung cấp thông tin cho quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên trang web và ngoài trang web của chúng tôi. Bạn có thể tắt các cookie quảng cáo này nếu không muốn nhận các quảng cáo tùy chỉnh.

3. Kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và quản lý cookie theo ý muốn. Trình duyệt web của bạn thường cung cấp các tùy chọn để chặn hoặc xóa cookie. Tuy nhiên, việc tắt bỏ hoặc xóa những cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và có thể khiến một số tính năng không hoạt động chính xác.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết lập quảng cáo cá nhân bằng cách truy cập vào trang web của các tổ chức quảng cáo chuyên nghiệp và làm theo hướng dẫn của họ.